İnsanlık tarihi kadar eski, Peygamberler diyarı olan ve ‘’etrafı mübarek kılınan’’ Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmek aynı zamanda Peygamber efendimiz (SAV)’in de tavsiyesine uymak demektir.

Kudüs; Kur’an’da adı geçen bütün peygamberlerin ya bizzat yaşadığı veya uğradığı yerdir. Miraç’ta da Hz. Peygamber (SAV)’in ilk durağı olan Mescid-i Aksa, yüzyıllar boyu inananların yöneldiği bir kıble olmuştur. İslam’ın da ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, üç büyük dinin ortak mukaddes bildiği ve kabul ettiği bir merkezdir.

Mescid’i Aksa’yı ziyaret etmek, orda namaz kılmak ve oranın fazileti ile ilgili pek çok rivayet vardır. Bazıları şunlardır:

 1. Ebû Hüreyre radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu haber vermiştir:
  “(İbâdet için) sadece şu üç mescide yolculuk yapılır: Mescid-i Harâm, Mescid-i Nebevî ve Mescid-i Aksâ…” (Müslim, Kitâbu’l-Hacc)
 1. Resulullah (s.a.s)’ın câriyesi Meymune (r. anhâ): “Ey Resulullah! Bize Mescidi Aksa hakkındaki hükmün ne olduğunu bildir” dedi. Resulullah (s.a.s.) da şöyle buyurdu: “Oraya (Mescidi Aksa’ya) gidin ve içinde namaz kılın.” (Resulullah s.a.v sözlerine daha sonra şöyle devam etti): “Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin.” (Ebu Davud, Kitâbu’s-Salât, 14)
 2. Peygamber efendimiz (SAV): Abdullah b. Ömer radıyallahu anhüma’nın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur:

‘‘Süleyman (AS) Mescid’i Aksâ’nın (beyt-i makdis) inşasını bitirince Allah Teâlâ’dan üç dilekte bulunmuştur:

a. Kendisinden sonra kimselere nasip olmayacak bir mülk ve saltanat

b. Allah’ın hükmüne uygun hüküm verme gücü ve kabiliyeti.

c. Yalnızca namaz kılmak niyetiyle Mescid-i Aksâ’ya gelenlerin bağışlanması.‘‘

Daha sonra Hz. Peygamber (SAV) şöyle devam etti:

“Cenâb-ı Hak, Süleyman’a bunlardan ilk ikisini vermiştir. Üçüncü dileğinin de kabul edilmiş olmasını umarım.” (Ahmed ibnu Hanbel, Nesâi ve Hakim)

Gerek Kur’an’da övülmüş ve etrafı mübarek kabul edilmiş olması, gerekse de Peygamber efendimiz (SAV) tarafından gidilip ziyaret edilmesi ve içinde namaz kılınması tavsiye edilmiş olması yönüyle ve de bütün peygamberlerin hatıralarını yad etmek için olsun Kudüs ve çevresi ziyaret edilmeli.

Bu ziyarette ;

 • Hz.İbrahim’in dostluğunu ve evlat hasretini,
 • Hz.Sare’nin İshak ile imtihanını,
 • Hz.Hacer’in İsmail ile vefa ve tevekkülünü,
 • Hz.Lût’un sapıklılara karşı tavrını,
 • Hz.Yakup’un Yusuf sevgisini,
 • Hz.Yusuf’un azizliğini,
 • Hz.Musa’nın mücadelesini,
 • Hz.Davud’un yanık sesini,
 • Hz.Süleyman’in ihtişamını,
 • Hz.Zekeriya ve Hz.Yahya’nın çilelerini,
 • Hz.Meryem’in iffetini ve saffetini,
 • Hz.İsa’nın ruhaniyetini ve çilesini
 • Hz.Muhammed (SAV)’in son peygamberliğini ve bütün enbiyaya imamlığını,
 • Hz.Ömer’in adaletini,
 • Selman-ı Farisi’nin ferâsetini,
 • Râbiatül Adeviye’nin kulluk şuurunu,
 • Nûreddin-i Zengi ve Selahaddin-i Eyyûbi’nin Kudüs aşkını ve kahramanlığını,
 • Ve Osmanlı’nın yetimlerini

Görecek ve daha nice tarifsiz duygularla bu beldeyi ziyaret ettiğinize gecikmiş bir şükürle hamd edecek ve hüzünle dolacaksınız.

İşte bu duygularla ziyaretinizi yaparken sizlere hizmet etmek için hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.