Hac ile ilgili işlenen suclar ve cezaları

Es gibt zwei Probleme, die den Hadsch brechen:

 1. Keine Spende vom Nachmittag des Vortages bis zur Morgendämmerung in Arafat gemacht.
 2. Vor der Spende in Arafat, in Geschlechtsverkehr gegangen, bricht den Hadsch. Wenn die Wallfahrt aus diesen beiden Gründen unterbrochen wird, ist es notwendig, in den folgenden Jahren einen Qaza zu haben und auch eine Opfergabe zu entrichten. Wenn nach der Spende in Arafat in Geschlechtsverkehr gegangen wird, wird die Wallfahrt nicht unterbrochen, aber beide Partner sollten eine Opfergabe entrichten.

 1. Haccın vâciplerinden birini terk etmek.
 2. Cinsî münasebete yol açabilecek öpme vb. fiillerden dolayı hac bozulmaz, ancak bir ceza kurbanı kesmek gerekir.
 3. El, yüz, kol gibi bir uzvun bütününe koku sürmek de, bir ceza koyununu gerektirir.
 4. Başının tamamına veya yarıdan fazlasına kına sürmek.
 5. Tam bir gün veya tam bir gece dikişli elbise giymek veya başını sarık, takke gibi bir şeyle örtmek.
 6. Koltuk altlarından birini veya ikisini veya ensenin tamamını tıraş etmek.
 7. El ve ayak tırnaklarının tamamını bir seferde ve aynı yerde kesmek gibi hususlar da ceza kurbanı gerektirir.
 8. Kudüm ve Vedâ tavafını cünüp olarak yapmak.
 9. Ziyaret tavafını abdestsiz olarak yapmak.
 10. Arafat’tan güneş batmadan inmek.
 11. Safâ ile Merve arasında sa’yi terk etmek.
 12. Müzdelife vakfesini özürsüz terk etmek.
 13. Şeytan taşlama vazifesini terk etmek.
 14. Şeytan taşlamadan tıraş olmak gibi tertibe riayet etmemek.

 1. Herhangi bir âzasının tamamına değil de bir kısmına koku sürünmek.
 2. Bir günden az olmak üzere başını örtmek veya dikişli elbise giymek.
 3. Saç ve sakalının dörtte birinden azını, avret mahalli ve koltuk altlarının bir bölümünü tıraş etmek.
 4. El ve ayak tırnaklarının bir kısmını kesmek.
 5. Abdestsiz olarak Kudüm ve Vedâ tavaflarını yapanlar her şavt için bir sadaka verirler. Abdestli olarak tekrar yapılırsa ceza düşer.
 6. Cemrelere bir taş noksan atmak.

Çekirge öldürmek. Kendi üzerindeki bir veya iki biti öldürmek.

Av hayvanı olmayan koyun, keçi, sığır, deve, kaz, tavuk, ördek gibi hayvanları ihramlı iken kesmek helâldir.

İhramlı iken kuduz köpek, kurt, kartal, leş yiyen karga gibi hayvanları öldürmekte bir beis yoktur. Ayrıca yılan, akrep, fare, yaban arısı, karınca, yengeç, karasinek, sivrisinek, kaplumbağa, kene, kirpi ve kertenkele, solucan gibi yer haşeratını öldürmek de cezayı gerektirmez.