Hedy

Opfertiere, die im Harem-Gebiet geschnitten werden müssen, werden Hedy genannt. Die bei Opfertieren angestrebten Bedingungen werden auch für die Hedy praktiziert. Weil es ein Geschenk (Hediye) für die Umliegenden des Masjid al-Haram ist, hat es den Namen hedy.

Kıran ve Temettû kurbanlarını kesme vakti, Kurban bayramı günleridir. Temettû ve Kıran kurbanları bu üç günden sonra kesildiğinde sahih olursa da, geciktirmeden dolayı ayrıca ceza kurbanı kesmek de vâcip olur. Diğer hedy kurbanları için, muayyen zaman yoktur, her vakit kesilebilir.

Hedy kurbanlarının mutlak surette Harem hudutları içinde kesilmeleri gereklidir. Kurban kesme günleri içinde kesilecekse, Mina’da kesilmesi sünnettir. Kurban kesme günleri dışında ise, Mekke’de kesilmesi daha faziletlidir.

Şükür kurbanı adı verilen Kıran ve Temettû kurbanlarının etlerinden yemek, kurban sahibine helâl ve menduptur. Yine nafile olarak kesilen tatavvu kurbanının etinden de sahipleri yiyebilirler. Ancak adak kurbanı, ceza kurbanı ve ihsar kurbanı olarak kesilenlerin etlerinden sahipleri yiyemezler. Şayet yerlerse yedikleri miktarın bedelini tasadduk etmek zorundadırlar.