Şeytan Taşlama

Remy; atmak, cimâr da taş mânâsına gelen cemre kelimesinin çoğuludur. Remy-i cimar ise, cemerat diye adlandırılan yerlere belli zamanda, belli sayıda taşlar atmaya denir. Türkçe’de buna “ Şeytan taşlama” denilmektedir.

Şeytan taşlama haccın aslî vâciplerindendir ve mutlaka yapılması gerekir. Herhangi bir sebeple yapılamazsa hac bozulmaz ama ceza olarak kurban kesmek gerekir.

Şeytan taşlamak için üç yer vardır:

 1. Cemre-i suğra (Küçük şeytan).
 2. Cemre-i vusta (Ortanca şeytan).
 3. Cemre-i Akabe (Büyük şeytan) adını taşımaktadır. Kurban bayramı günlerinde buralara belli sayıda taş atmak haccın vâciplerindendir.

Kurban bayramı günü sadece Cemre-i Akabe’ye, yani büyük şeytana taş atılır. Taş atma süresi, Kurban bayramı birinci günü fecr-i sadıktan ikinci günün fecr-i sadık’ına kadardır. Güneşin doğuşundan öğleye kadar olan süre içinde taşları atmak sünnettir. İkinci, üçüncü ve dördüncü günler ise, bütün cemreler taşlanır. Önce Cemre-i suğrâ’dan başlanır. Sonra vusta, sonra Akabe cemreleri taşlanır. İlk günün haricinde taşların, öğle ile akşam arasında atılması sünnettir. Öğleden önce taşlama yapılmaz.

Şeytana atılacak taşların sayısı toplam olarak’tir. Her ihtimale binaen birkaç tane 112 fazla taş alınabilir. İlk gün sadece büyük şeytana 7 taş atılır. İkinci ve üçüncü gün ise bütün şeytanlara taş atılır. Dolayısıyla ikinci gün 21 ve üçüncü gün de 21 olmak üzere ilk üç günde toplam 49 taş atılmış olur. Bayramın dördüncü gününe Mina’da kalmayanlar için dördüncü günün taşlarını atmak vâcip değildir. Binaenaleyh dördüncü gün şafak sökmeden önce Mina’dan ayrılanlar 49, ayrılmayıp burada geceleyenler ise toplam 70 taş atmış olurlar.

Taşlar Müzdelife veya oraya yakın yerlerden toplanmalıdır. Taşlar temiz yerlerden toplanmalı, büyük taşlar parçalanarak elde edilmemelidir. Kurumuş çamur, tuğla, kiremit, mermer parçası gibi toprak cinsinden maddeler ve bizzat taşlar toplanmalıdır. Taşlar nohut veya fasulye tanesinden çok büyük veya küçük olmamalı ve şeytan taşlama mahallinden toplanmamalıdır.

Müzdelife’den temiz ve boyutları kurallara uygun taşlar toplanır ve düşüp kaybolmayacakları bir kaba konur. Taşları Cemrelerin yanından almak mekruhtur. Her cemreye sağ el ile yedi taş ayrı ayrı atılır. Yedi taşı topluca atmak, bir taş yerine geçer. Dolayısıyla böyle yapanın 6 taş daha atması gerekir. Taş, sağ elin başparmağı ile işaret parmağı arasına alınarak kol fazla kaldırılmadan atılır. Taşların mutlaka atılması lazımdır, taşları oraya bırakmak yeterli olmaz. Taşların cemre üzerine veya yakınına düşmesi lâzımdır. Çok uzağa düşen taşların yeniden atılması gerekir. Taşlar atıldıktan sonra artık telbiye getirilmez.

 1. Atılan taşları, dikili sütunlara isabet ettirmek veya yakınlarına düşürmek.
 2. Taşları, cemrelere el ile fırlatarak atmak. Oraya bırakılan taşlar geçerli değildir. 114
 3. Taşların her birini ayrı ayrı atmak; taşları hep birden atmak tek taş atmak hükmündedir.
 4. Taş atmaktan aciz olmayan kimselerin, taşları bizzat kendilerinin atması.
 5. Atılan şeyin, taş veya taş hükmünde olması.
 6. Taşların, belirlenen vakitler içinde atılması. Atılması gereken taşların tamamını veya en az dördünü atmak.
 7. Cemreye taş atma görevinin yerine getirilmiş olabilmesi için en az dört taş atılması gerekir. Dört taştan sonra eksik bırakılan her taş için bir fitre miktarı sadaka verilir.
 1. Taşlama esnasında, küçük, orta, ve büyük cemre olmak üzere tertibe uymak.
 2. Akabe cemresine atılacak taşları Müzdelife’de toplamak. Diğer cemrelere atılacak taşlar, cemerat dışında herhangi bir yerden toplanabilir.
 3. Mina’ya varır varmaz ilk iş olarak cemreyi taşlamak. 115
 4. Akabe cemresine ilk taşı atmakla birlikte telbiyeye son vermek
 5. Taşları “Bismillahi Allahu ekber, rağmen liş-şeytani ve hızbihi” diyerek atmak
 6. Taş atmaya ara vermeden yedi taşı peş peşe atmak.
 7. Küçük ve orta cemreleri taşladıktan sonra uygun bir yerde kıbleye yönelerek dua etmek. Büyük cemreyi taşladıktan sonra, beklenilmez, dua yürürken yapılır.
 8. Atılan taşların nohut veya fasulye tanesi büyüklüğünde olması.
 9. Atılacak taşların temiz olması.
 10. Taşları sağ elin işaret ve baş parmaklarının ucuyla tutup atmak.
 11. Taşlama yaparken sağ eli, başın hizasını geçmeyecek kadar kaldırmak.
 12. Bayramın birinci günü Akabe cemresine kuşluk vaktinde atmak; diğer günlerde cemreleri zeval vaktinden sonra taşlamak gerekir. Öncesinde yapılan taşlama geçerli olmaz.
 1. Cemrelere nohut veya fasulye tanesinden çok büyük taş, terlik, şemsiye ve benzeri şeyler atmak.
 2. Atılacak taşı cemre mahallinden almak.
 3. Belirlenenden fazla sayıda taş atmak.
 4. Temiz olmayan taşları atmak.
 5. Büyük taş parçalarını kırarak atmak.
 6. Şeytan taşlama esnasında tertibe uymamak

Cemrelere atılması gereken taşların sayısı bellidir. Bu sayıdan fazla taş atmak mekruhtur. Elde kalan taşlar uygun bir yere bırakılır.